Vijf jaar Moeder en Kind Centrum

Ontwerp en uitvoering

Het Moeder en Kind Centrum van Erasmus MC-Sophia bestond vijf jaar. Op gepaste wijze wilde men aandacht schenken aan de totstandkoming het centrum, een betekenisvolle verantwoording over visie en beleid, met een blik in de toekomst. Kwetsbaarheid en zorg waren de uitgangspunten voor het visuele concept. Voor de fotografie maakten we gebruik van ruimtes in de opblaasbare kastelen van Architects of Air, als verbeelding van de beschermde en warme omgeving van het ongeboren kind.

Product

FRONT werkt regelmatig in opdracht van communicatiebureau’s. In samenspraak ontwikkelen we het concept en nemen vervolgens het visuele traject onderhanden.
Graag bespreken we ook uw wensen. Neem daarvoor dan contact op met irma Rademaker.