Visuele communicatie en website voor Blijstroom

Strategie, ontwerp, illustraties, virals

Begonnen met de ontwikkeling van alle visuele uitingen voor Blijstroom, resulterend in een strategie voor positionering en promotie van alle activiteiten, zoals informeren over besparing, verduurzaming en levering van samen opgewekte energie.

Blijstroom is een groep geweldige en gedreven stadsbewoners in Rotterdam Noord, die de onmogelijk lijkende opgave om de stad energieneutraal te maken heeft opgepakt om iedereen uit de omgeving te betrekken.

Alleen met kennis, goede bijeenkomsten en voorlichting, samenwerking en humor is dat niet te realiseren, ook een grotere groep (actieve) leden is hierbij broodnodig. En nieuwe klanten voor energie, of voor de aanschaf van zonnedelen.

Product

Ontdek de kracht van een goed concept! Bel of mail, dan steken wij de koppen bij elkaar.